มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2
งานออกแบบ 29 2556
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบ 11 มกราคม 2556
โปรแกรม google Sketup 13 มกราคม 2557
คู่มือ โปรแกรม Sketchup8 14 มกราคม 2557
ทดสอบก่อนเรียน 4 มิถุนายน 2558
หน่วยที่ 1 ความรู้เเบื้องต้นเกียวกับกราฟิก 21 มิถุนายน 2558
ผลงานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก1 14 กรกฎาคม 2558
แหล่งเรียนรู้ Sketup 26 มกราคม 2558
บทเรียน sketup 26 มกราคม 2558
การสร้างงานกราฟิก 10 กุมภาพันธ์ 2558
แบบฝึกชิ้นงาน google sketup 8 26 มกราคม 2559
แบบฝึกชิ้นงาน google sketup 8 26 มกราคม 2559
แบบฝึก 21 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อไหร่ที่ควรใช้ .JPG / .GIF / .PNG 1 กุมภาพันธ์ 2560
จิตวิทยาของสี THE PSYCHOLOGY OF COLOR 1 กุมภาพันธ์ 2560
รวมฮิตความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับ GRPHIC DESIGNER 1 กุมภาพันธ์ 2560
12 สิ่งที่บอกว่า Design ดูดีหรือยัง? 1 กุมภาพันธ์ 2560
Illustrator Tips เทคนิคเล็กน้อย ทีมักถูกมองข้าม 1 กุมภาพันธ์ 2560
5 ทักษะที่ Graphic Designer มีใว้ยังใงก็ไม่อดตาย! 1 กุมภาพันธ์ 2560
ควรครอปภาพขนาดไหนในแต่ละ Social Media? 1 กุมภาพันธ์ 2560
Photoshop Tips เทคนิคเล็กน้อยที่บางคนอาจไม่รู้… 1 กุมภาพันธ์ 2560
ว่าด้วยเรื่องระบบสี RGB vs CMYK 1 กุมภาพันธ์ 2560
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin