มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา 19 พฤษภาคม 2557
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 19 พฤษภาคม 2557
สื่อการเรียนการสอน 21 พฤษภาคม 2557
วิชาเครือข่าย แบบกิจกรรม 16 มิถุนายน 2557
แบบกิจกรรม หน่วยที่ 2 อินเทอร์เน็ต 23 มิถุนายน 2557
สื่อการสอน หน่วยที่ 2 อินเทอร์เน็ต 24 มิถุนายน 2557
การสร้างเครือข่าย LAN 13 สิงหาคม 2557
กิจกรรมหน้าชั้นเรียน 13 สิงหาคม 2557
เก็บคะแนน เรื่อง อินเตอร์เน็ต 27 สิงหาคม 2557
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin