มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
วิชามัลติมีเดีย
ข้อสอบวิชามัลติมีเดีย ชุดที่ 1 8 พฤษภาคม 2557
สมัครเว็บ ออนไลน์ 20 พฤษภาคม 2557
ความรู้เบื้องต้น 26 พฤษภาคม 2557
ใบความรู้ - ใบกิจกรรม 26 พฤษภาคม 2557
กิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย 24 มิถุนายน 2557
คำอธิบาย+จุดประสงค์การเรียนรู้ 18 พฤษภาคม 2558
เกี่ยวกับ มัลติมีเดีย 25 พฤษภาคม 2558
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก 21 มิถุนายน 2558
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin