มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
วิชามัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย
PPT Mutimedia and Hypermedia 29 2556
ผลการปฏิบัติการเรียนในวิชา มัลติมีเดีย และ ไฮเปอร์มีเดีย 25 มกราคม 2556
สอนทำเว็บ Dreamweaver CS3 บทที่ 4 การเชื่อมโยง 14 มกราคม 2557
สอนทำเว็บ Dreamweaver CS3 บทที่ 1 เว็บเพจ 1หน้า 14 มกราคม 2557
แบบทดสอบเก็บคะแนนและสอบปลายภาค 17 กุมภาพันธ์ 2557
ผลงานการสร้างเว็บนักเรียน 26 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานวิชามัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย 27 กุมภาพันธ์ 2557
แนะนำวิชามัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย 26 พฤษภาคม 2557
ลูกเล่นในการแต่งเติมเว็บ 24 มิถุนายน 2557
วิธีลง font 11 มกราคม 2557
เทคนิคการทำเว็บ 17 มกราคม 2557
กิจกรรม การสร้างเว็บ ด้วยโปรแกรม Dream 1 กุมภาพันธ์ 2557
สอบเก็บคะแนน Photoshop 19 มกราคม 2558
แบบทดสอบ Dreamweaver 19 มกราคม 2558
Download แต่งเว็บ 10 กุมภาพันธ์ 2558
บทเรียน Dreamweaver 8 10 กุมภาพันธ์ 2558
Video สอน Dreamweaver 10 กุมภาพันธ์ 2558
วีธีการแทรก Code วีดีโอ 10 กุมภาพันธ์ 2558
Dream & Photoshop CS3 24 มกราคม 2558
ชุดกิจกรรม แบบฝึก 26 มกราคม 2558
ชุดฝึกการสร้างเว็บ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin