มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
:: บทเรียน รายวิชาการสร้างงานกราฟิก ( อ่าน 519)

การสร้างงานกราฟิก

 เอกสารประกอบการเรียน

 ใบความรู้ที่ 1   ใบความรู้ที่ 2  ใบความรู้ที่ 3

 ใบความรู้ที่ 4  ใบความรู้ที่ 5  ใบความรู้ที่ 6

 ใบความรู้ที่ 7  ใบความรู้ที่ 8


 การสร้างงานกราฟิก

 ที่มา http://www.kts.ac.th/graphic/index1.php?url=content.php&article_id=1Post Date : 10 กุมภาพันธ์ 2558
แหล่งเรียนรู้ Photoshop
บทความ Photoshop 5 มกราคม 2556
Photoshop Provision 24 มกราคม 2558
บทเรียน รายวิชาการสร้างงานกราฟิก 10 กุมภาพันธ์ 2558
แหล่งเรียนรู้ graphic ครูสุนันท์ 5 สิงหาคม 2559
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin