มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
:: Photoshop Provision ( อ่าน 536)
  1. รู้จักกับ Photoshop CS 3 6 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  2. พื้นที่ทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม  4 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  3. การจัดการกับพาเล็ตและ Workspace  8 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  4. การใช้งาน Adobe Bridge  7 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  5. เริ่มต้นทำงานด้วยคำสั่งพื้นฐาน  8 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  6. การใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงาน  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  7. การใช้งานไม้บรรทัด, เส้นไกด์, เส้นกริด, Smart Guide  10 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  8. การปรับขนาดภาพ (Image Size)   5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  9. การปรับเพิ่มพื้นที่ของรูป (Canvas Size)   3 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  10. การบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้งาน 4 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  11. การเลือกพื้นที่ด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Marquee   11 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  12. การเลือกพื้นที่ด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Lasso  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  13. การเลือกพื้นที่จากสีที่ใกล้เคียงด้วยเครื่องมือ Magic Wand  3 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  14. การเลือกพื้นที่อย่างรวดเร็วด้วย Quick Selection Tool  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  15. การสร้าง Selection ในโหมด Quick Mask  4 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  16. รู้จักกับพาเล็ต Layers และการใช้งานเลเยอร์เบื้องต้น  7 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ

 
  17. การก๊อปปี้เลเยอร์และการลิงค์เลเยอร์  6 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  18. การรวมเลเยอร์ (Merge)  3 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  19. การผสมเลเยอร์ (Layer Blend Mode) 6 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  20. การสร้างเอฟเฟ็คต์ให้เลเยอร์ด้วย Layer Style  6 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  21. การสร้างข้อความแบบ Type Layer 8 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  22. การสร้างข้อความแบบ Type Selection  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  23. การแก้ไขและปรับแต่งข้อความ   5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  24. การแปลง Type Layer เป็นเลเยอร์ธรรมดา  2 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  25. การสร้างข้อความให้โค้งตามเส้นพาธและ การสร้างข้อความในรูปทรง  10 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  26. เครื่องมือในการวาดภาพ  10 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  27. เครื่องมือในการเติมสี  9 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  28. โหมดสีและการแต่งสีภาพด้วยคำสั่งโหมดในโปรแกรม Photoshop  7 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  29. การปรับแต่งแสงเงาของภาพด้วยคำสั่ง Levels  4 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  30. การปรับแต่งสีและแสงเงาของภาพด้วยคำสั่ง Curves  4 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  31. การปรับสีภาพด้วยคำสั่ง Hue/Saturation (ปรับเป็นสีซีเปีย)  4 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  32. การปรับแก้สีเพี้ยนด้วยคำสั่ง Color Balance 3 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  33. การแปลงสีภาพเป็นภาพขาวดำด้วยคำสั่ง Black&White   3 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  34. Smart Filter และการใช้คำสั่ง Filter Gallery  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  35. ปรับแต่งภาพในรูปแบบ Perspective  6 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  36. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ

 
  37. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Healing Brush  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ

 
  38. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Spot Healing Brush  2 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  39. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Patch Tool 3 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  40. สร้างภาพพาโนรามาด้วยคำสั่งใหม่  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  41. การตัดภาพด้วยคำสั่ง Trim  2 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ

 
  42. การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Crop  6 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ

 
  43. การลบฉากหลังออกจากวัตถุด้วย Selection  4 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  44. การลบฉากหลังออกจากวัตถุด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Eraser   3 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  45. การลบฉากหลังออกจากวัตถุด้วยคำสั่ง Extract  7 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  46. การสร้างเส้น Path และรูปทรง  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ

 
  47. การแปลง Path ให้เป็น Selection   3 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  48. เครื่องมือสร้างรูปทรงอัตโนมัติ  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  49. การบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งานกับเว็บเพจ  5 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  50. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม  4 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ 

 
  51. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween  6 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

 
  52. การสร้าง Web Photo Gallery  8 นาที

ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ

 


Post Date : 24 มกราคม 2558
แหล่งเรียนรู้ Photoshop
บทความ Photoshop 5 มกราคม 2556
Photoshop Provision 24 มกราคม 2558
บทเรียน รายวิชาการสร้างงานกราฟิก 10 กุมภาพันธ์ 2558
แหล่งเรียนรู้ graphic ครูสุนันท์ 5 สิงหาคม 2559
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin