มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
:: ระบบเครือข่ายฯ 57 ( อ่าน 441)
ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยความตั้งใจของนักเรียนทุกๆคน 
 ผลงานนักเรียน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิเตอร์  ปีการศึกษา 2557ภัยอันตรายจากอินเตอร์เน็ตสุรินทร์


Post Date : 9 เมษายน 2558
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin