มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio
:: ประวัติการทำงานงาน ( อ่าน 1232)
                                                  
                              ครูศุภชัย ราชนู ครู คศ.1

                      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                       โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัด สุรินทร์


ประวัติการรับราชากร

พ.ศ 2552           แต่งตั้งบรรจุราชากร  ครูผู้ช่วย   24 มีนาคม 2552
                        โรงเรียนมัยมวัดบึกทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงทพมหานคร
พ.ศ 2554           เลื่อนจากครูผู้ช่วย 24 มีนาคม 2554 เป็น ครู คศ.1
พ.ศ 2555           โอนย้าย วันที่ ....กันยายน 2555 โรงเรียน สุรวิทยาคาร 2555
ปัจจุบัน               โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาที่สอน

ปีการศึกษา 2552
 • ภาคเรียนที่ 1 วิชาอมิเมชั่น ระดับชั้น ม.2 ม.5  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงทพมหานคร
 • ภาคเรียนที่ 2 วิชาโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์  ม.6

ปีการศึกษา 2553
 • ภาคเรียนที่ 1 วิชาอมิเมชั่น ระดับชั้น ม.3 ม.5 
 • ภาคเรียนที่ 2 วิชาการสร้างเว็บ ม.5  ม.6

ปีการศึกษา 2554
 • ภาคเรียนที่ 1 วิชาอมิเมชั่น ระดับชั้น ม.3 ม.5 
 • ภาคเรียนที่ 2 วิชาการสร้างเว็บ ระดับชั้น ม.3 ม.5

ปีการศึกษา 2555
 • ภาคเรียนที่ 1 วิชาอมิเมชั่น ระดับชั้น ม.3 ม.5  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงทพมหานคร
 • ภาคเรียนที่ 2 โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 ม.6   วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

ปีการศึกษา 2556 
 • ภาคเรียนที่ 1 วิชามัลติมีเดีย ระดับชั้น ม.5  วิชาโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.6
 • ภาคเรียนที่ 2 วิชามัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย ม.5   วิชาโครงงาน ม.6

ปีการศึกษา 2557
 • ภาคเรียนที่ 1 วิชามัลติมีเดีย  วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.5  
 • ภาคเรียนที่ 2 วิชามัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย ม.5     วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
ปีการศึกษา 2558
 • ภาคเรียนที่ 1 วิชามัลติมีเดีย   ม.5     วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก1   ม.4 
 • ภาคเรียนที่ 2 


Post Date : 3 มกราคม 2557
ผลงานผู้จัดทำ
ประวัติการทำงานงาน 3 มกราคม 2557
ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin