มุมรางวัล และคนเก่ง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม Filezilla Client
Program Photoshop CS5
Program DreamwerCS5
Program Dreamweaver
Dreamweaver CS6
DreamweaverCS3
Sketup 2014
โปรแกรม corel
โปรแกรมการจับภาพ
โปรแกรม Camtasia Studio

ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตั้ง PHP บน IIS
การ Upload ไฟล์เว็บ
กิจกรรมการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
เผยแพร่ผลงาน สื่อการเรียนรู้ ICT
Google Online
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชามัลติมีเดีย
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชามัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิชามัลติมีเดีย
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
Learn On Moodle
Google Online
สื่อการเรียนรู้ ICT
เผยแพร่ผลงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
© copyright@2012 All rights reserved. Power by : admin